33300 | גמר ניטרלי פטמים

חזרה לרשימת תערובות פטם
הערות ל
תערובות פטם:
+ התערובות מכילות אנזימים אשר משפרים את נעכלות העמלנים הסוכרים והחלבונים.
+ התערובות מכילות אנזים פיטזה.
+ כל התערובות מכילות קוקסידיוסטט מוננסין (אלנקובן) – 100 P.P.M
+ תערובת פיטום גמר 33300 איננה מכילה קוקסידיוסטט ומיועדת לימים האחרונים שלפני השיווק.
הערות כלליות:
+ המחירון באתר מוגש כשירות ללקוחות, במקרה של טעות המחירון הקובע הוא המחירון המודפס על ידי המכון.
+ המחירים הינם מחירי נטו לכל לקוחות מכון התערובת.
+ המחירים הנתונים מתייחסים לאספקה בשער המפעל ללא מע"מ ובתשלום מזומן.
+ מינימום להזמנה 2 טון.
+ הזמנה של תערובת עם אנטביוטיקה תתאפשר רק בצירוף מרשם רופא.
+ מומלץ להשאיר דוגמה של 1 ק"ג תערובת מכל משלוח.
+ מחיר סופי ללא הנחה נוספת.