42110 | פרגיות

חזרה לרשימת תערובות מטילות
הערות ל
תערובות מטילות:
+ הרטיבות בכל התערובות : מקסימום 13%.
+ את כל התערובות ניתן לקבל גם בצורה קמחית.
+ תערובת קדם הטלה – אנו ממליצים להתייעץ עם המדריך או הוטרינר לפני השימוש בתערובת זו.
+ תערובת הטלה שלב א' מיועדת לתחילת ההטלה לתקופה 18-36 שבועות.
+ המעבר לתערובת עתירה תלוי בעונת השנה ובמצב הלהקה.
הערות כלליות:
+ המחירון באתר מוגש כשירות ללקוחות, במקרה של טעות המחירון הקובע הוא המחירון המודפס על ידי המכון.
+ המחירים הינם מחירי נטו לכל לקוחות מכון התערובת.
+ המחירים הנתונים מתייחסים לאספקה בשער המפעל ללא מע"מ ובתשלום מזומן.
+ מינימום להזמנה 2 טון.
+ הזמנה של תערובת עם אנטביוטיקה תתאפשר רק בצירוף מרשם רופא.
+ מומלץ להשאיר דוגמה של 1 ק"ג תערובת מכל משלוח.
+ מחיר סופי ללא הנחה נוספת.