חשב מחיר לפי:
עם % הנחה
עם ₪ להובלה/שקים
כולל מע"מ

מס' התערובת שם התערובת סוג התערובת מחיר
29500תערובת סוסים "אלפא" – 30% אספסתכופתיות1940
11000עגלים 11%+ מוננסיןכופתיות1600
22500טלאים 22% בסיס לגרעיניםכופתיות2050
20500טלאים 20% בסיס לגרעיניםכופתיות2000
25100עזים חולבות 18%כופתיות1960
23800פיטום טלאים חלטה עתירה 16%כופתיות + גרעינים1900
61030הודים הייבריד 3-6 שבועות0
62030הודים הייבריד 6-9 שבועות0
63030הודים 9-12 שבועות0
64030הודים 12-15 שבועות0
65030הודים 15-18 שבועות0
10302שעורה1260
10400חיטה1290
10100תירס1230
10101תירס גרוס1290
10106תירס גרוס גס1290
10104חיטה גרוסה1350
10103שעורה גרוסה1320
10301כוספה סויה 482400
45010הנשרה פרורים1890
42110פרגיותפירורים2090
43010קדם הטלה פרוריםפירורים2110
44410מטילות 16%פירורים2050
44010מטילות שלב ב' 16.5% פרוריםפירורים2050
44110מטילות עתירה 17% פרוריםפירורים2080
44210מטילות שלב א' 17.5%פירורים2170
30030קדם סטרטר פטמיםפירורים3010
31030סטרטר פטמיםפירורים2940
32030גידול פטמיםפירורים2940
33030פיטום פטמיםכופתיות2720
33300גמר ניטרלי פטמיםכופתיות2660
23900פיטום טלאים חלטה עתירה 14%כופתיות + גרעינים1840
21600טלאים 16%כופתיות1860
21800טלאים 18%כופתיות1950
20000טלאים 20%כופתיות1980
22200טלאים 22%כופתיות2030
24000צאן חולבות 14%כופתיות1880
26000צאן חולבות 16%כופתיות1900
28000צאן חולבות 18%כופתיות1940
14000עגלים 13.5% עתירה + מוננסין1820
16100עגלים 16% עתירה + מוננסיןכופתיות1850
16200סטרטר יונקים 18% + מוננסיןכופתיות1880
16000בקר 16% חולבותכופתיות1730
18000בקר 18% חולבות1830
19800תערובת רובוטיתכופתיות1510
29000סוסים 12%כופתיות1870
הערות כלליות:
+ המחירון באתר מוגש כשירות ללקוחות, במקרה של טעות המחירון הקובע הוא המחירון המודפס על ידי המכון.
+ המחירים הינם מחירי נטו לכל לקוחות מכון התערובת.
+ המחירים הנתונים מתייחסים לאספקה בשער המפעל ללא מע"מ ובתשלום מזומן.
+ מינימום להזמנה 2 טון.
+ הזמנה של תערובת עם אנטביוטיקה תתאפשר רק בצירוף מרשם רופא.
+ מומלץ להשאיר דוגמה של 1 ק"ג תערובת מכל משלוח.
+ מחיר סופי ללא הנחה נוספת.